Over ons

Hulp na Ongeval. Hét letselschadeschadebureau dat zich bezighoudt met het bieden van rechtshulp en praktische ondersteuning bij letselschade. Een strategische samenwerking van expertise én advocatuur. Voor elk vorm van schade is er een specialist in huis.
Wij bieden u die ondersteuning die nodig is om te komen tot een passende schadevergoeding en het verkrijgen van hulp, zorg en begeleiding bij revalidatie en re-integratie.

  • Inschrijving Register Letselschade
  • Rechtshulp én praktische ondersteuning
  • Groot netwerk van deskundigen
  • Gratis rechtsbijstand
  • Méér dan 26 jaar ervaring

Onze Werkwijze

Al meer dan 26 jaar bieden wij slachtoffers rechtshulp bij letselschade.  Met onze ondersteuning kunt u zich richten op uw herstel en hoeft u zich niet met administratieve en juridische zaken bezig te houden.

Gratis Advies

Een adviesgesprek over aansprakelijkheid of schadevergoeding bij letselschade is gratis. Aan de hand van het gesprek wordt duidelijk of u een zaak heeft en bepaalt u of wij uw belangen mogen behartigen.

Budget regelen onkosten

Nadat duidelijk is geworden welke hulp u nodig heeft zal onze expert vergoeding van de daaraan verbonden kosten vorderen bij de aansprakelijke verzekeraar of voor u hulp in natura regelen. Gedurende de schaderegeling houdt u contact met de expert zodat steeds de juiste hulp voor u geregeld kan worden.

Inschakelen onze Experts

Onze letselschade expert of advocaat neemt contact met u op voor een intakegesprek. Onze deskundige zal alle benodigde zaken voor u regelen en uw belangen behartigen bij de schaderegeling met de aansprakelijke partij.

Schaderegeling 

Onze expert adviseert u over de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen en het bewijs dat voor schadevergoeding benodigd is.  Bij arbeidsongeschiktheid bieden wij ondersteuning bij uw re-integratie en zal de expert de financiële gevolgen ten aanzien van uw inkomen, carrière en pensioen voor u in kaart brengen.

Casemanagement

De expert of advocaat zal de tegenpartij aansprakelijk stellen. Mocht er discussie ontstaan zal onze letselschadespecialist die voeren. Indien de aansprakelijkheid vaststaat kan onze expert in overleg met u de voor u de benodigde hulp en zorg gaan regelen. Dit is maatwerk.

Afwikkeling en nazorg

Onze expert zorgt ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Indien er sprake is van een situatie waarbij er in de toekomst veranderingen kunnen optreden met schade tot gevolg zal dat worden vastgelegd. Een “toekomst risico”. Als die situatie zich dan voordoet kunt u direct weer op onze hulp rekenen

Heeft u letseschade opgelopen?

U kunt gratis contact opnemen met ons voor advies over uw letselschade.

Wat is Letselschade

Letselschade is schade die ontstaat wanneer u slachtoffer bent van een ongeval of medische fout. Denk aan een verkeersongeval, een arbeidsongeval, een ongeval door een gebrekkig product, een gevaarlijke situatie, een ongeval met een dier, etc.

We spreken van letselschade wanneer er sprake is van lichamelijk of geestelijk letsel en dit beperkingen en financiële consequenties tot gevolg heeft.  Het is schade die verhaald kan worden op een aansprakelijke partij.  Het gaat o.a. om onkosten, inkomstenderving en smartengeld.

 

Verkeersongeval

Een verkeersongeval is een indrukwekkende gebeurtenis.  De gevolgen kunnen ingrijpend zijn en kunnen veel kosten met zich brengen. De mogelijkheid uw schade te verhalen hangt af van het antwoord op de vraag wie aansprakelijk is.

Wanneer u als bestuurder van uw auto bij een verkeersongeval gewond bent geraakt, dan kunt u uw letselschade wellicht verhalen. Er moet dan sprake zijn van letsel door een ongeluk dat is veroorzaakt door de fout van een ander. Bijvoorbeeld door een kop staart botsing, een voorrangsfout of andere aanrijdingssituatie. Bij eenzijdige ongevallen (een aanrijding zonder tegenpartij) kan de schade mogelijk geclaimd worden via een SVI verzekering, De afkorting SVI staat voor schadeverzekering voor inzittenden.

Als passagier heeft u vrijwel altijd recht op schadevergoeding. Zelfs als er discussie bestaat over de aansprakelijkheid.
De verzekeraar van het motorvoertuig waarin u of waarop  u als passagier meereed, dient volgens de regeling ‘Schuldloze Derde’ de letselschade van een passagier te vergoeden. Zo wordt voorkomen dat u als passagier/ slachtoffer de dupe wordt van een discussie over de aansprakelijkheid.

Als motorrijder bent u kwetsbaar. Het gebeurt regelmatig dat de bestuurder van een motor een aanrijding weet te voorkomen, maar door de noodzakelijke manoeuvre ten val komt en gewond raakt. Ook zonder aanrijding kan er sprake zijn van letselschade die op een aansprakelijke partij verhaald kan worden.

Bromfietsers en snorfietsers hebben als weggebruikers een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een verkeersongeval.  Het gebeurt regelmatig dat de bestuurder van een brom- of snorfiets een aanrijding weet te voorkomen, maar door de noodzakelijke manoeuvre ten val komt en gewond raakt. Ook zonder aanrijding kan er sprake zijn van letselschade die op een aansprakelijke partij verhaald kan worden.

Gewond geraakt als fietser?  Bij ongevallen tussen een fietser en een gemotoriseerde zal de schade van de fietser in de meeste gevallen sowieso voor 50% vergoed moeten worden door de verzekeraar van de gemotoriseerde. Bij fietsers jonger dan 14 jaar is dat bijna altijd 100%.

Als voetganger bent u kwetsbaar in het verkeer. De Wet biedt enige bescherming. Dit voor wat betreft het recht op vergoeding van de letselschade indien er sprake is van een ongeluk waarbij een gemotoriseerde betrokken is.

Het recht op schadevergoeding voor voetgangers geldt ook indien het ongeval mede door een fout van de voetganger is ontstaan. Pas wanneer er sprake is van opzet, of een situatie waarin een bestuurder van een motorvoertuig zich terecht op overmacht kan beroepen, bestaat er mogelijk geen recht op een letselschadevergoeding.

Raakt u betrokken bij een ongeval tijdens een reis met het openbaar vervoer, dan is de Wet Personenvervoer van toepassing. Bij een ongeval is de vervoerder aansprakelijk voor de letselschade van de passagier, tenzij het vervoersbedrijf kan aantonen dat het ongeluk niet te voorkomen was.

Bedrijfsongeval

Het begrip bedrijfsongeval is ruim. Het betreft ongelukken die plaatsvinden tijdens de uitvoering van uw werk. Naast situaties zoals ongevallen met machines, gereedschap, heftrucks of val ongelukken is er ook sprake van een bedrijfsongeval bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen of psychische klachten als gevolg van de arbeidssituatie (burn-out).

Werken met gereedschap dat niet goed onderhouden is, beschadigd is of waarbij niet is uitgelegd hoe het gebruikt moet worden kan ernstig letsel aan handen, vingers (amputatie), ogen of gehoorschade tot gevolg hebben. Wanneer gereedschap niet in orde is of u geen uitleg heeft gekregen en daardoor letsel is ontstaan heeft u wellicht recht op schadevergoeding.

Ter voorkoming van letsel bij medewerkers zijn werkgevers verplicht hun personeel instructies te geven over de veilige uitvoering van het werk. Wanneer er onvoldoende instructies gegeven zijn, en er een bedrijfsongeval gebeurt, kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de letselschade van de medewerker.

Ten behoeve van het voorkomen van letsel dient de werkplek veilig te zijn, waarbij de werkgever een zorgplicht heeft.

In bedrijfsruimtes, magazijnen, bouwplaatsen of zelfs op kantoor kunt u het slachtoffer worden van een ongeval. De werkgever is verplicht om die maatregelen te treffen die er voor zorg dragen dat u uw werk veilig uit kunt voeren. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de werkplaats, het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Medische Fouten

Wanneer er een fout wordt gemaakt bij uw behandeling kan dat tot aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis leiden. Een arts heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar wanneer de arts in loondienst werkt van het ziekenhuis dan kan de organisatie als werkgever van de arts ook aansprakelijk zijn.

Iedere arts of therapeut is verplicht om voor de patiënt een medisch dossier met persoonlijke gegevens aan te leggen en bij te houden. Dit is nodig voor een goede (medische) behandeling. Uw (persoonlijke) gegevens zijn bijvoorbeeld: uw adresgegevens, uw gezondheidstoestand, de resultaten van onderzoeken, de diagnose en de behandelplannen.

De arts of therapeut moet u goed informeren over uw ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen. Aan u moet duidelijk en voor u begrijpelijk worden uitgelegd wat er gaat gebeuren, waarom en wat de eventuele risico’s zijn. Als patiënt moet u de arts of therapeut duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.

Op basis van de informatie die de arts of therapeut u geeft, kunt u wel of geen toestemming geven voor de behandeling. Van u mag worden verwacht dat u binnen redelijke grenzen het advies opvolgt. U mag een behandeling afwijzen of u kunt een alternatieve behandeling kiezen. De arts of therapeut moet uw keuze respecteren. U kunt altijd op uw keuze terugkomen.

Een arts of therapeut kan aansprakelijk worden gesteld voor een fout wanneer er sprake is van een situatie waarin een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts die fout niet zou hebben gemaakt. Er kan ook aansprakelijkheid zijn wanneer u niet bent gewaarschuwd voor de risico’s die aan een ingreep verbonden kunnen zijn of wanneer de arts de alternatieven niet met u besproken heeft.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar en ouder kunt u mondeling of schriftelijk een kopie van uw medisch dossier opvragen. U kunt hiervoor bij uw arts of zorginstelling terecht. U hoeft geen reden aan te geven voor uw verzoek. U heeft het recht om uw dossier in te zien, een kopie van het dossier te ontvangen, zelf uw dossier aan te vullen, of het dossier te laten vernietigen.

Overige Ongevallen

Jaarlijks raken veel mensen betrokken bij een ongeval. We spreken van letselschade indien een persoon of bedrijf voor het ongeval aansprakelijk is en door het slachtoffer schadevergoeding kan worden gevorderd. Naast een ongeluk in het verkeer of een ongeval tijdens het werk zijn er nog veel meer situatie te bedenken waarbij iemand gewond raakt en aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding. Op deze website bieden wij informatie over situaties waarin een slachtoffer onze hulp na een ongeval kan aanvragen. Bent u betrokken geraakt bij een ongeluk, of kent u iemand die een ongeval is overkomen, neem dan contact op met onze helpdesk voor een advies over de hulp die met letselschade geboden kan worden.

Wanneer u iets koopt, heeft u recht op een goed product. In de Wet staat dat het product deugdelijk moet zijn. Een product is gebrekkig wanneer het gebruik ervan niet de veiligheid biedt die mag worden verwacht. Krachtens de wet is de producent / fabrikant aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in het product dat hij in het verkeer heeft gebracht.

Bent u gewond geraakt als gevolg van een situatie met een gebouw, een schutting of muur, een trap, slecht wegdek of trottoir of een gevaarlijke inrichting van de weg? Dan heeft u misschien recht op vergoding van de schade.  Er kan bijvoorbeeld aansprakelijkheid zijn voor schade die ontstaat als gevolg van struikelen over slecht gelegde stoeptegels (die omhoog steken uit het trottoir) of schade die het gevolg is van een beschadiging  of slecht functioneren van gebouwen, trappen, deuren etc.

Bent u gewond geraakt in een situatie met een dier? De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de schade welke door het dier wordt veroorzaakt. Bent u gebeten, getrapt, omver gelopen of (paardrijden) van een dier afgevallen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op schadevergoeding.

In de Nederlandse Wet is bepaald dat indien een reis niet verloopt zoals men dat redelijkerwijs had mogen verwachten de reisorganisator op schadevergoeding kan worden aangesproken. Ben u gewond geraakt tijdens een georganiseerde reis? Meldt uw zaak dan aan bij onze klantenservice.

Schadeposten

Door een ongeluk kan schade ontstaan aan kleding of sieraden / horloges. Soms moeten hulpverleners kleding stuk knippen om medische hulp te kunnen verlenen.
Bij opname in een ziekenhuis kunnen kosten ontstaan omdat aankopen worden gedaan om het verblijf wat aangenamer te maken. Familieleden hebben reiskosten en betalen vaak parkeergeld wanneer zij op bezoek komen. Ten behoeve van de behandeling en controles ontstaan in een latere fase weer reiskosten voor het slachtoffer. Sommige kosten spreken voor zich, maar niet altijd is het duidelijk wat letselschade is. Naast vergoeding van concrete schade zijn er ook normbedragen waarop bij een schaderegeling aanspraak gemaakt kan worden. Onze letselschade deskundigen geven advies over schadeposten en oplossingen. 

De Letselschade Richtlijnen bieden een standaard om vergoeding voor bepaalde schadeposten vast te stellen. Er zijn onder andere richtlijnen voor verblijf in het ziekenhuis of revalidatie instelling, reiskosten, huishoudelijke hulp, klussen in en om het huis en studievertraging. Wanneer toepassing van een Letselschade Richtlijn geen recht doet aan uw situatie kan een concrete schadeberekening worden gemaakt.

Alle kosten voor medische behandelingen of medicijnen die u zelf moet betalen kunt u opvoeren als schade. Het moet gaan om kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Ook uw eigen risico kan een schadepost zijn.

Alle reiskosten die u moet maken als gevolg van het opgelopen letsel komen voor vergoeding in aanmerking. Het moet gaan om kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gehad. Het gaat om een kilometervergoeding voor het reizen met de auto, maar ook om de kosten van noodzakelijk taxivervoer en/of het reizen per openbaar vervoer.

Indien u als gevolg van het door u opgelopen letsel aanpassingen aan uw woning of auto nodig heeft kunnen de hieraan verbonden kosten vaak als schade worden opgevoerd.

Studievertraging door een ongeval is letselschade. Het doet er daarbij niet toe of iemand op de basisschool zit of op de universiteit. Des te hoger de opleiding, des te groter de schade.

De redelijke kosten van noodzakelijk geworden huishoudelijke hulp en/of kinderopvang moeten worden vergoed. Het gaat dan niet alleen om de kosten van een particuliere hulp of thuiszorg. Ook de hulp die vrienden, familie en of gezinsleden verlenen (mantelzorg) komt voor vergoeding in aanmerking.

Indien u als gevolg van het door u opgelopen letsel niet meer het inkomen heeft zoals u dat voor het ongeval had, dan spreken we over verlies aan arbeidsvermogen. Bij het begroten van de schade houden wij ook rekening met de mogelijke carrière en de loonsverhoging die er in de situatie zonder ongeval geweest zou zijn.

Letselschade Melden

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval en wilt u schadevergoeding? Zoekt u hulp bij het regelen van de nasleep? Vul het onderstaande vragenformulier in en wij nemen snel contact met u op. Behoefte aan telefonisch contact?  Wij helpen u kosteloos bij letselschade. Neem contact op met onze klantenservice via 088-4560123.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 08:00 uur tot 17:00 uur

Uw aanvraag blijft ten alle tijden vertrouwelijk.

Contact

Wij zijn gevestigd in Oosterbeek en werkzaam in geheel Nederland.

 

  • Stationsweg 46 6861 EJ Oosterbeek
  • Info@hulpnaongeval.nl
  • 088-456 0123
  • 08:00 tot 22:00

Uw aanvraag blijft ten alle tijden vertrouwelijk.